• asffd (4)
 • YONWAYTECH LED дэлгэцийн баталгаат бодлого:

  1; баталгааны хамрах хүрээ

  Энэхүү баталгаат бодлогыг Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd (цаашид "Yonwaytech" гэх) -ээс шууд худалдаж авсан LED дэлгэцийн бүтээгдэхүүнүүдэд (цаашид "Бүтээгдэхүүн" гэх) хамаарна.

  Yonwaytech-ээс шууд худалдаж аваагүй аливаа бүтээгдэхүүн энэхүү Баталгаат бодлогод хамаарахгүй.

   

  2; Баталгаат хугацаа

  Баталгаат хугацаа нь тодорхой борлуулалтын гэрээ эсвэл эрх бүхий үнийн саналын хуудасны дагуу байх ёстой. Баталгаат карт эсвэл бусад хүчин төгөлдөр баталгаат баримт бичгийг хадгалалтад байгаа эсэхийг шалгана уу.

   

  3; Баталгаат үйлчилгээ

  Бүтээгдэхүүнийг уг гарын авлагад заасан Суулгах заавар, ашиглахтай холбоотой анхааралтай уялдуулан суурилуулж, ашиглана. Хэрэв бүтээгдэхүүн нь хэвийн ашиглалтын явцад чанар, материал, үйлдвэрлэлийн согогтой бол Yonwaytech энэхүү баталгаат бодлогын дагуу бүтээгдэхүүнүүдэд баталгаат үйлчилгээ үзүүлдэг.

   

  4; Баталгаат үйлчилгээний төрөл

  4.1 Онлайн алсын зайнаас үнэ төлбөргүй техникийн үйлчилгээ
  Алсын техникийн удирдамж нь энгийн, нийтлэг техникийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор утас, шуудан болон бусад хэрэгслээр шуурхай мессеж илгээх хэрэгслүүдээр хангадаг. Энэхүү үйлчилгээ нь дохионы кабель ба цахилгаан кабелийн холболтын асуудал, програм хангамжийн ашиглалт, параметрийн тохиргоо, програм хангамжийн асуудал, модуль, тэжээлийн хангамж, системийн карт зэргийг солих зэрэг техникийн асуудалд хамаарна.

   

  4.2 Үйлдвэрийн засвар үйлчилгээ рүү буцах
  a) Онлайн алсын үйлчилгээгээр шийдвэрлэх боломжгүй бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд Yonwaytech нь үйлдвэрийн засвар үйлчилгээнд буцаж ирэх эсэхийг үйлчлүүлэгчиддээ баталгаажуулна.
  б) Үйлдвэрийн засвар үйлчилгээ шаардлагатай бол хэрэглэгч буцаж ирсэн бараа, эд ангийг Yonwaytech-ийн үйлчилгээний газарт буцааж хүргэх ачаа, даатгал, тариф, гаалийн бүрдүүлэлтийг хариуцна. Yonwaytech нь засварласан бүтээгдэхүүн эсвэл сэлбэг хэрэгслийг буцааж хэрэглэгчид буцааж илгээх бөгөөд зөвхөн нэг талын ачаа тээвэрлэх болно.
  c) Yonwaytech нь ирсэн даруйдаа зөвшөөрөлгүй буцаж хүргэхээс татгалзаж төлбөр, гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж төлөхгүй. Yonwaytech нь тээвэрлэлт эсвэл зохисгүй багцын улмаас засварласан бүтээгдэхүүн, эд ангийн согог, гэмтэл, алдагдлын хариуцлагыг хүлээхгүй.

   

  4.3 Чанарын асуудлаар газар дээр нь инженерийн үйлчилгээ үзүүлэх
  a) Бүтээгдэхүүнээс үүдэлтэй чанарын асуудал гарвал Yonwaytech нөхцөлийг шаардлагатай гэж үзвэл газар дээр нь инженерийн үйлчилгээ үзүүлэх болно.
  б) Энэ тохиолдолд хэрэглэгчид газар дээр нь үйлчилгээ үзүүлэх өргөдлийн талаар Yonwaytech-т алдааны тайланг гаргаж өгнө. Алдааны тайлангийн агуулга нь Yonwaytech-т алдааны урьдчилсан шүүлт хийх боломжийг олгох гэрэл зураг, видео бичлэг, алдааны тоо гэх мэтийг багтаасан байх ёстой. Хэрэв Yonwaytech-ийн инженерийг газар дээр нь очиж шалгасны дараа чанарын асуудлыг энэхүү Баталгаат бодлогод тусгаагүй бол захиалагч нь аялал жуулчлалын зардал, техникийн үйлчилгээний хөлсийг борлуулалтын гэрээ эсвэл эрх бүхий PI хэлбэрээр төлнө.
  в) Yonwaytech-ийн газар дээр нь ажилладаг инженерүүдээр солигдсон гэмтэлтэй хэсгүүд нь Yonwaytech-ийн өмч болно.