• цэнгэлдэх хүрээлэнгийн периметрийн спортын LED дэлгэц
 • YONWAYTECH LED дэлгэцийн баталгаат бодлого:

  1; Баталгаат хугацаа

  Энэхүү баталгаат бодлого нь Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (цаашид "Yonwaytech" гэх)-ээс шууд болон баталгаат хугацааны дотор худалдаж авсан LED дэлгэцийн бүтээгдэхүүнд (цаашид "Бүтээгдэхүүн" гэх) хамаарна.

  Yonwaytech-ээс шууд худалдаж аваагүй аливаа бүтээгдэхүүн энэхүү Баталгаат бодлогод хамаарахгүй.

   

  2; Баталгаат хугацаа

  Баталгаат хугацаа нь тодорхой борлуулалтын гэрээ эсвэл эрх бүхий үнийн санал PI-ийн дагуу байх ёстой.Баталгаат карт эсвэл бусад хүчинтэй баталгаат баримт бичиг хадгалагдаж байгаа эсэхийг шалгана уу.

   

  3; Баталгаат үйлчилгээ

  Бүтээгдэхүүнийг бүтээгдэхүүний гарын авлагад заасан ашиглалтын заавар, анхааруулгатай нийцүүлэн суулгаж, ашиглана.Хэрэв бүтээгдэхүүн хэвийн ашиглалтын явцад чанар, материал, үйлдвэрлэлийн доголдолтой байвал Yonwaytech нь энэхүү Баталгаат бодлогын дагуу бүтээгдэхүүнд баталгаат үйлчилгээ үзүүлдэг.

   

  4; Баталгаат үйлчилгээний төрлүүд

  4.1 Онлайн алсаас үнэгүй техникийн үйлчилгээ
  Энгийн бөгөөд нийтлэг техникийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах утас, шуудан болон бусад хэрэгслээр шуурхай мессежийн хэрэгслээр дамжуулан алсын зайнаас техникийн зааварчилгаа өгдөг.Энэ үйлчилгээ нь дохионы кабель болон тэжээлийн кабелийн холболтын асуудал, системийн програм хангамжийн асуудал, програм хангамжийн ашиглалт, параметрийн тохиргоо, модуль, тэжээлийн хангамж, системийн картыг солих гэх мэт техникийн асуудлуудад хамаарна.

   

  4.2 Үйлдвэрийн засвар үйлчилгээ рүү буцах
  a) Онлайн алсын үйлчилгээгээр шийдэж чадахгүй байгаа бүтээгдэхүүний асуудлын хувьд Yonwaytech нь үйлдвэрт буцаж очих засвар үйлчилгээ үзүүлэх эсэхийг хэрэглэгчидтэй баталгаажуулах болно.
  b) Үйлдвэрийн засвар үйлчилгээ шаардлагатай бол буцаасан бүтээгдэхүүн, эд ангиудыг Yonwaytech-ийн үйлчилгээний газар руу буцааж хүргэх ачаа, даатгал, тариф, гаалийн бүрдүүлэлт зэргийг үйлчлүүлэгч өөрөө хариуцна.Yonwaytech нь засварласан бүтээгдэхүүн эсвэл эд ангиудыг үйлчлүүлэгчид буцааж илгээх бөгөөд зөвхөн нэг талын ачааг хариуцна.
  в) Yonwaytech нь ирсэн даруйдаа төлбөрөөр дамжуулан буцаах зөвшөөрөлгүй хүргэлтээс татгалзах бөгөөд аливаа тариф, гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамжийг хариуцахгүй.Yonwaytech нь тээвэрлэлт, буруу савлагааны улмаас засварласан бүтээгдэхүүн, эд ангиудын гэмтэл, гэмтэл, алдагдалд хариуцлага хүлээхгүй.

   

  4.3 Чанарын асуудалд газар дээр нь инженерийн үйлчилгээ үзүүлэх
  a) Хэрэв бүтээгдэхүүн өөрөөс нь шалтгаалсан чанарын асуудал байгаа бөгөөд Yonwaytech нөхцөл шаардлагатай гэж үзвэл газар дээр нь инженерийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
  b) Энэ тохиолдолд үйлчлүүлэгч нь газар дээр нь үйлчилгээний програм авахын тулд Yonwaytech-д алдаа дутагдлын тайланг гаргаж өгөх ёстой.Гэмтлийн тайлангийн агуулгад зөвхөн гэрэл зураг, видео бичлэг, гэмтлийн тоо гэх мэт зүйлсийг багтаасан байх ёстой бөгөөд энэ нь Yonwaytech-д гэмтлийн урьдчилсан дүгнэлт гаргах боломжийг олгоно.Хэрэв Yonwaytech-ийн инженер газар дээр нь шалгасны дараа чанарын асуудал энэхүү Баталгаат бодлогод хамрагдаагүй бол үйлчлүүлэгч аялалын зардал болон техникийн үйлчилгээний төлбөрийг борлуулалтын гэрээ эсвэл зөвшөөрөгдсөн PI хэлбэрээр төлнө.
  в) Yonwaytech-ийн инженерүүдээр сольсон гэмтэлтэй хэсгүүд нь Yonwaytech-ийн өмч болно.